Oso Maritim.jpg

OSO-MARITIM AS

Purchase and sale ship brokerage
company of all types of vessels

Mailbox 20, Sjøgata 26 B 
N-8483 Andenes

Our facebook news

Check out our facebook page. Read the latest news

bengt.jpg
johan1.jpg
anna1.jpg

JOHAN S. OLSEN

CEO

Shipmegler

BENGT HØYNING

ANNA SLAVINSKAYA

+47 918 54 721

Technical and Safety Manager 

Trade Consultant

 
 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

If you have any questions, please let us know. In the meantime, we may have already answered that. Take a look answered questions in English here.

Hvilke opplysninger må dere ha for å legge ut båten min for salg?


Det må utarbeides prospekt, som kan laste ned på vår hjemmeside, elle ved henvendelse direkte til oss. Salgsprospekttet skal gi opplysninger om fartøyet og dets tekniske utrustning. Videre trenger vi en del bilder av fartøyet.
Hvilke opplysninger må dere ha for å selge kvoten min?


Vi trenger opplysninger om konsesjon og kvotestørrelse.
Kan dere hjelpe meg med planlegging og kontrahering av nytt fartøy?


Ja. Vi kan hjelpe og bistå under forhandlinger med byggeverft, ved utarbeidelse av spesifikasjon og kontrakt inngåelse, samt være tilstede som inspektør under byggeperioden.
Kan dere hjelpe meg med planlegging og oppfølging i forbindelse med verkstedopphold?


Ja. Vi kan være en nær samarbeidspartner med reder, både ved planlegging og oppfølging på verftet.
Kan dere hjelpe meg i forbindelse med skade på båten min?


Ja.
Hva inngår i jobben deres ved salg av båten min?


Med utgangspunkt i utarbeidet salgsprospekt, og bilder, legger vi båten ut for salg på vår hjemmeside, samt vår FB side. Når ønsket pris er mottatt, og akseptert av selger, utarbeider vi alt av nødvendige papir og dokumenter for innsendelse til bank og myndigheter.
Hva inngår i jobben deres ved salg av kvoten min?


Kvoten legges ut på vår hjemmeside, og alt av nødvendig og påkrevd papir arbeide tar vi oss av ved salgene.
Er Sikkerhetsstyringssystemet deres elektronisk eller papirbasert?


Systemet er elektronisk, men kan også skrives ut i papirformat og lagres i en ringperm.
Dersom jeg ønsker å kjøpe Sikkerhetssystemet deres, tilbyr dere opplæring?


Ja. Vi tilbyr opplæring.
Ved forestående fartøykontroll, hvilke opplysninger trenger dere av meg?


Vi trenger å vite om dette er en fullstendig kontroll, eller en periodisk kontroll. Dette vil fremgå av siste utførte kontroll ombord. En fullstendig kontroll skal gjennomføres hvert 5 år med fartøyet på land. Vi må også få kopi av gjeldende Fartøyinstruks. Ta kontakt med vårt kontor for mere opplysninger mht kontrollen og hva dette koster.
Er det mulig å få hjelp ved søknad om ervervstillatelse på fartøyet?


Ja
Er det mulig å få hjelp ved finansiering?


Ja

Write us your questions privately

Tusen takk!