VELG FISKEKVOTER

KVOTER TIL SALGS

Torsk
flecha.png

Lengde 8 - 9 meter, Torsk-Sei-Hyse, Finnmark.

Torsk
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE
7-8 meter,
Troms

Torsk
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE
10-11 meter,
Nord-Norge 

Torsk
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE
10-11 meter,
Nord-Norge 

Torsk
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE

8-9 meter,

Nord-Norge

seinot
flecha.png

Struktur SEI over 15 - inntil 21 meter, Nord-Norge

seinot
flecha.png

SEINOT ønskes kjøpt, mellom 11-21 meter

torsk_edited.jpg
flecha.png

 8-9 meter, Nordland

torsk_edited.jpg
flecha.png

TORSK-SEI-HYSE,

6-7 m, Nord-Norge

Torsk
flecha.png

Lengde grunnkvote NVG 14-15 meter+ struktur NVG, tilhørende Nord-Norge. 

seinot
flecha.png

SEINOT 14 - 15 meter, Nord-Norge.

Torsk_edited.jpg
flecha.png

TORSK, SEI, HYSE
over 21 meter,
Sør i Norge og om 62° Nord. Faktor ca. 9,2

Torsk
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE
9-10 meter,
Nord-Norge 

Torsk_edited.jpg
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE

14-15 meter,

Nord-Norge

snow crab.jpg
flecha.png

SNØKRABBE-

tillatelse for salg

torsk.jpg
flecha.png

TORSK ønskes kjøpt, mellom 14-15 meter

NVG Kyst_edited.jpg
flecha.png

NVG +21 meter

torsk_edited.jpg
flecha.png

TORSK 14 -15 meter+ Struktur Nord-Norge

Torsk
flecha.png

Lengde grunnkvote Torsk 15-16 meter, Hyse - Sei etter 15-16 meter. Nord­-Norge 

Torsk_edited.jpg
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE
etter 12-13 meter,
Nord-Norge 

Torsk
flecha.png

TORSK, SEI, HYSE
over 21 meter,
Sør i Norge og om 62° Nord. Faktor ca. 8,6

Torsk
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE

Struktur 21 -28 meter, ønskes kjøp av kunde.

kysmakrell_edited.jpg
flecha.png

KYSMAKRELL garn-snøre, 12-13 meter 

torsk.jpg
flecha.png

TORSK kvoter struktur ønskes kjøpt mellom 11-15 meter

Torsk_edited.jpg
flecha.png

TORSK-SEI-HYSE 

12-13 meter, tilhørende

Nordland 

Torsk_edited.jpg
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE
9-10 meter,
Nord-Norge 

Torsk_edited.jpg
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE
9-10 meter,
Nord-Norge 

Torsk_edited.jpg
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE

12-13 meter,

Nord-Norge + struktur

hyse.jpg
flecha.png

Struktur HYSE over 15 - inntil 21 meter, Nord-Norge

Torsk
flecha.png

TORSK- SEI-HYSE, ønskes kjøpt mellom

15-21 meter

torsk_edited.jpg
flecha.png

TORSK 15-21 meter, Nord-Norge

Torsk_edited.jpg
flecha.png

TORSK GRUPPE

10-11 meter, I Troms